Стории

Недостиг на стручни лица во училиштата за деца со попреченост

Децата со попреченост немаат специјализирани училишта низ сите градови од земјава. Тие учат во редовни училишта или во приватни одделенија каде што имаат логопеди, дефектолози и психолози. За овие деца освен во Скопје, во училиштата „Иднина“, „Златен Сремец“ и „Свети Климент Охридски“ во Ново село, во ниту еден друг град не им се овозможува специјално основно образование. Ова претставува уште поголем проблем за децата од албанската етничка заедница.

Страница 1 од 3

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.