Граѓански вести

Запознај ја Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на ООН

Меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет Мобилност Кочани подготви кратки видеа за значењето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на ОOН, од аспект на поттикнување и промовирање на подобри општествени условите и можности за лицата со попреченост.

 Конвенцијата е силен ветер во грб за лицата со попреченост:


Пристапноста - услов без кој не се може:

 

Активностите од проектот ,,Запознај ја конвенцијата – силниот ветер во грб за лицата со инвалидност,, на Меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет за општините:Кочани Виница Берово и Делчево - МОБИЛНОСТ КОЧАНИ, се поддржани преку грант-програмата на проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, што го спроведува Институтот за различности и медиуми од Лондон, во партнерство со Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации од Македонија, а со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината е единствена одговорност на авторот и во никој случај не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската Унија.

 

logo4

Актив.мк е Интернет платформа посветена на зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации од областа на човековите права и медиумите, со цел да се олесни меѓусебната размена на информации меѓу двата сектора и да се придонесе кон унапредување на човековите права и слободата на изразување.

 

Повеќе

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.