Граѓански вести

Лицата со попреченост да се вклучат во креирањето политики и носењето одлуки во сите аспекти од животот

Потребно е поквалитетно информирање за лицата со попреченост, намалување на предрасудите кон нив и спроведување позитивни кампањи за промовирање на еднаквоста на граѓаните во општеството. Неопходно е унапредување на ресурсите во образованието, обезбедување обуки и подобри услови за кадарот кој работи со децата со попреченост со цел обезбедување квалитетно образование.

Лицата со попреченост во источниот регион се дискриминирани на работните места

Една третина од вработените лица со физичка попреченост во источниот регион се соочуваат со дискриминација при вработувањето или на работните места, ако веќе се вработени. Неопходно е да се работи на подигање на јавната свест за да им се помогне на телесните инвалиди при остварувањето на нивните законски права, беше заклучено на денешната завршна конференција од проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“ што во изминатиот деветмесечен период го реализираше меѓуопштинското здружение „Мобилност“ од Кочани.

Социјални вештини за самодоверба

Лица со попреченост и нивните родители, осознаваа како подобро да се дружат и интегрираат во средината и општеството на различни работилници наменети за социјални вештини организирани од невладината „За среќно детство“. Целта беше како индиректно да се влијае на нивната самодоверба и развој во рамките на проектот „Попреченоста е перцепција“  организиран од Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет за инвалидски организации, а финансиран од страна на Европската унија.

Страница 1 од 29

logo4

Актив.мк е Интернет платформа посветена на зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации од областа на човековите права и медиумите, со цел да се олесни меѓусебната размена на информации меѓу двата сектора и да се придонесе кон унапредување на човековите права и слободата на изразување.

 

Повеќе